• OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • 李斯婷_祈福教育
  首页 > 名师风采

  李斯婷

  执教年级:小四 , 小五 , 小六 , 初一 , 初二 , 初三

  项目:学科辅导校区:南山校区科目:

 • bob手机客户端登录入口详情
 • bob手机客户端登录入口详情

  教学特点:熟悉中小学考纲,熟练把握教材的重难点及学生的易错点。在课堂上,创设民主和谐的学习气氛,让学生真正成为学习的主人,激发学生学习语文的兴趣。在教学上,采用“大语文”的教学方法,为学生构建知识框架,提高学生的阅读写作能力,拓展学科思维,便于学生融会贯通,学以致用。重视学生良好学习习惯的培养,鼓励学生观察身边事物,不仅在课堂上学习语文,还要学会在生活中学习语文。

  教学成绩(成果):经辅导周天*同学从年级30名成绩经过辅导后上升至前10

                    经辅导王*杰同学考取执信中学

                    经辅导胡可*同学中考语文考取131分高分

  教学格言:教育当如春风,春风化雨润物无声。

  bob手机客户端登录入口课表
  班级名称 上课地点 优惠价
  扫一扫咨询登记
  咨询登记
  返回顶部