• OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • 彭蕴仪_祈福教育
  首页 > 名师风采

  彭蕴仪

  执教年级:小四 , 小五 , 小六 , 初一 , 初二 , 初三

  项目:学科辅导校区:罗湖校区科目:英语

 • bob手机客户端登录入口详情
 • bob手机客户端登录入口详情

  教学特点:教学风格轻松愉悦,讲解生动,擅长培养学生兴趣,规范学生的学习习惯,训练学生的思维能力。善于调动学生参与课堂的主动性与积极性,注重课堂互动交流与启发式教学,让孩子在快乐的课堂氛围中学习英语。

  bob手机客户端登录入口课表
  班级名称 上课地点 优惠价
  扫一扫咨询登记
  咨询登记
  返回顶部