• OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • OxSpider
 • 贾滢安_祈福教育
  首页 > 名师风采

  贾滢安

  执教年级:

  项目:学前教育校区:龙华校区科目:

 • bob手机客户端登录入口详情
 • bob手机客户端登录入口详情

  教学经历:从事幼儿教学工作,帮助数位家长解决幼儿难题,增进亲子关系,让家庭亲子关系更和睦,自主研发幼儿语言课程。

  教学理念:没有不够优秀的宝贝,只有不够耐心的家长。还原儿童天性,营造家庭温馨,开发身体潜能,培养健康宝贝

  bob手机客户端登录入口课表
  班级名称 上课地点 优惠价
  扫一扫咨询登记
  咨询登记
  返回顶部